Registrácia

Vytvorte si používateľský účet na našej stránke. Stačí vložiť e-mailovú adresu, vytvoriť svoje heslo, súhlasiť s podmienkami registrácie a kliknúť na tlačítko registrácie. Následne Vás budeme informovať o ďalšom postupe, ako sa prihlásiť ku svojmu novému účtu.

Registráciou získavate možnosť:

  • vedieť vopred zákazy jázd nákladných vozidiel v Európe,
  • zasielať anonymne (ak sa nerozhodnete inak) pochvali a pripomienky,
  • dostávať aktuálne informácie o spoločnosti,
  • doplniť svoj profil.

Pripravujeme v ďaľších verziách zoznam aktuálnych prepráv + históriu + naskenované prepravné dokumenty. Veríme, že spoločným vylepšovaním nášho systému dospejeme k vyššej produktivite. Ďakujeme

Podmienky registrácie

Registrácia ako aj používanie webovej aplikácie sú bezplatné. Pre registráciu Vám stačí vyplniť e-mail a heslo, ak chcete zadať viac podrobností, systém Vám to umožní až po aktivovaní účtu. Akonáhle bude účet aktivovaný, môžete si nastaviť svoj profil.

Registráciu je možné vykonať iba raz na zadaný e-mailový účet!

Všetky práva vyhradené. Dokumenty zverejnené na tejto stránke v elektronickej forme sú chránené medzinárodnými autorskými právami. Tieto stránky nemožno stiahnuť, kopírovať alebo tlačiť (vrátane textu a grafiky) pre osobné, nekomerčné používanie ani za predpokladu, že sa uvedú všetky autorské a vlastnícke práva v tomto obsiahnuté. Distribúcia alebo publikácia týchto stránok (vrátane textu a grafiky) v akejkoľvek podobe je bez písomného povolenia zakázaná.

Osobné alebo podnikové informácie ktoré budú v systéme spracovávané sú starostlivo uchovávané na zabezpečených serveroch. Spoločnosť AdEK SK s.r.o. vyvýja maximálne úsielie aby údeje spracovávané v tejto internetovaj aplikácií nebolo možné zneužiť. Všetky osobné údaje sú spracovávané podľa zákona 122/2013 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a v znení podľa neskorších predpisov.