Všetky dokumenty na dosah

V tejto sekcii nájdete všetky dôležité dokumenty týkajúce sa nami poskytovaných služieb ako aj vnútrofiremné dokumenty našej spoločnosti.

Na prehliadanie dokumentov odporúčame Adobe Acrobat Reader.

 


Poistenie CMR dopravcu (pre rok 2020-2021) - na vyžiadanie


EU Licencia pre medzinárodnú prepravu po ceste


Potvrdenie o plnení sociálneho pistenia (1/2019)


Prepravný poriadok (verzia 2020)


Prezentácia - elektronická fakturácia (verzia 2021)