Prevádzka a podpora

Najväčšou zložkou spoločnosti sú jej prevádzkový zamestnanci. Vodiči a disponenti úzko prepojení s požiadavkami našich zákazníkov. Pri neustále sa zvyšujúcich nárokoch na dopravu, služby s ňou súvisiace, potrebujeme rozširovať náš tím.

Ponúkame možnosť každému, kto sa chce aktívne zapájať a v našom tíme poskytovať služby zákazníkom. Našou snahou je pomáhať zamestnancom aj osobne a zlepšovať ich osobný život. Snažíme sa ponúkať vzdelávanie, školenia a odborné rady získané pôsobením na trhu od roku 1992.

Náš kolektív má nulovú toleranciu k alkoholu a drogám. Vyžadujeme otvorenosť komunikácie, dôvernosť a lojálnosť. Riadime sa pravidlami etiky a všeobecných zásad spoločenského správania. Načúvame názorom zamestnancov a snažíme sa k nim zaujať objektívny postoj, venovať sa každej pripomienke a zlepšiť podmienky pre všetky zúčastnené strany.

Napredujte spolu s nami, ponúkame rôzne pracovné príležitosti. Neváhajte nás kontaktovať pri Vašich otázkach.