Expresné transporty

Expresné transporty

Expresnú medzinárodnú a vnútroštátnu prepravu vykonávame vo všetkých štátoch Európskej únie, Švajčiarska, alebo po prípadnej dohode so zákazníkom aj v inej krajine. My pod pojmom expresná preprava rozumieme: rýchlu dohodu so zákazníkom a presun vozidla na nakládku, po naložení okamžitý presun vozidla na vykládku v čo najkratšom čase. Vieme, že Vaše zásielky potrebujú byť rýchlo, bezpečne a spoľahlivo doručené, preto sú tieto prepravy uprednostnené.

Prečo a kedy expresný transport:

  • hrozí zastavenie výroby alebo výroba stojí
  • meškanie letov alebo plavieb
  • potreba expresného doručenia z iných dôvodov
  • vozidlo prepravuje zväčša iba tovar, ktorý je expresný
  • pôčas prepravy vykonáva vozidlo iba nutné zastávky, čas prepravy sa skracuje na minimum
  • pri expresných transportoch hľadáme za pomoci softvérov cestu s najnižším stupňom dopravy, nechceme, aby vodiča niečo brzdilo
  • ak je žiadané, vozidlo sa vybaví dvoma vodičmi

Keďže sa tomuto druhu prepravy venujeme už od začiatku a pri tejto preprave záleží na minútach, polhodinové dohadovanie o cene iba zhoršuje situáciu. Nechajte to na nás, my Vás v týchto stresových situáciách prevedieme celým logistickým procesom až k úspešnému koncu.