Kariérne možnosti

Pracovať v našom tíme znamená prijať zodpovednosť, pracovať na výzvach vyplývajúcich z inovačnej iniciatívy, prianiach zákazníkov a spoločenskej zodpovednosti. Prispejte Vašou iniciatívou k spoločnému zlepšovaniu a úspechu.

Hľadáme tých lojálnych, zodpovedných a šikovných ľudí, s ktorými budeme môcť blízko spolupracovať k dosiahnutiu lepšieho života. Zaujímame sa o budovanie dlhodobých dôverných vzťahov.

Študenti a absolventi   Študenti a absolventi
     
Prevádzka a podpora   Prevádzka a podpora