Spustenie nového web-u

Pre spoločnosť AdEK SK s.r.o. bola vytvorená nová webová stránka so základnými informáciami.