Pokojné vianočné sviatky a šťastný Nový rok

Na úvod nám dovoľte Vám popriať pokojné prežitie vianočných sviatkov, v kruhu svojich blízkych. Zároveň Vám do Nového roka 2021 prajeme veľa šťastia, pevné zdravie a pracovné ako aj osobné úspechy.

Veríme, že rok 2020 aj napriek jeho výzvam sa Vám podarilo úspešne zvládnuť. Nebol to ľahký rok, ktorý poznačila neistota, nestabilita a obava o bezpečnosť a zdravie.

Politické pnutia, polarizácia spoločnosti v Európe, USA a zvyšku sveta namiesto harmonizácie vytvárali nie len ekonomické nepokoje, ale aj fyzické násilie. Obmedzenia exportu/importu, sankcie, finančná nestabilita, nestabilita dopytu a najmä nepredvídateľnosť politickej vôle značne ovplyvnili podnikateľské aktivity a ich budúce výhľady. Z rozhovorov s našimi obchodnými partnermi vyplýva, že neistota z týchto dôvodov obmedzuje rozvoj ich podnikateľských aktivít s čím plne súhlasíme, a ako dopravcovia, ktorí vnímame dopyt po službách aj objektívne potvrdzujeme.

V AdEK SK s.r.o. sme za rok 2020 spolupracovali s viac ako 130 novými obchodnými partnermi a prijali sme viac ako 1900 objednávok. Počas poskytovania dopravných služieb našim obchodným partnerom sme viedli veľké množstvo rozhovorov o vývoji v ich spoločnostiach a o ich vnímaní vývoja trhov.

Asi ale najväčšia debata sa dotýkala celosvetovej pandémie koronavírusu COVID-19. Obmedzenia, povolenia, rúška, dezinfekcia, testy, zákony a opatrenia...to boli asi najviac používané slová roka 2020 "Pandémia", ktorá otestovala všetky druhy podnikania. Mala priame aj nepriame dopady na dopravu, dopravcov od povolení na prejazdy hraníc, cez zabezpečenie ochranných prostriedkov a bezpečnosti vodičov až po legislatívne opatrenia. Najmä nástup korona-krízy, zatváranie hraníc a firiem, každou minútou meniace sa opatrenia, strach vodičov a ich rodín. Extrémne náročné obdobie, doprava trpí nedostatkom vodičov, prepadávajúcich sa cien za výkony, neustále vyšších mýtnych a ekologických poplatkov, dopravných kongescií, k tomu ešte pribudli cestovné obmedzenia, pracovné obmedzenia a pre jednotlivé štáty rôzne bezpečnostné opatrenia. Značné množstvo našich obchodných partnerov, ako aj my v AdEK SK s.r.o. sme pocítili značné výpadky dopytu, nestabilitu v dopyte a najmä neistotu do budúcna.

Aj napriek tomu, sa nám podarilo od mája spustiť elektronické doručovanie dokumentov a elektronických faktúr. Do konca roka viac ako 100 obchodných partnerov udelilo súhlas na elektronické doručovanie. Okrem ušetreného času na doručenie, elektronická fakturácia našim obchodným partnerom zjednoduší zdieľanie informácií a dokumentov a ušetrí aj fyzické miesto na uloženie do archívov.

Taktiež sme aktualizovali znenie Prepravného poriadku a Zasielateľského poriadku, tak aby bolo v maximálnom súlade s platnou legislatívou naprieč Európskou úniou.