Príjemné Vianočné sviatky a veľa úspechov do Nového roka 2019

Ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2018. Prajeme Vám pokojné prežitie Vianočných sviatkov, tak ako si želáte.

Do Nového roka 2019 Vám prajeme pevné zdravie a priateľskú pracovnú atmosféru.

S pozdravom kolektív AdEK SK.