Príjemné Vianočné sviatky

Opäť raz nastal Vianoc čas, kedy je možnosť ako tak spomaliť. Užiť si čas pre seba, venovať sa rodine alebo domácnosti. Sme radi, že ako spoločnosť sme vydržali v nepokojnom mori medzinárodných transportov. Snažíme sa Vám nie len rok čo rok, ale hlavne deň čo deň ukázať, že robíme maximum, aby sme sa zlepšovali.

Ako ľudia uvedomujúci si spoločenskú zodpovednosť sme vyradili všetky vozidlá, ktoré nespĺnali aspoň emisnú normu EURO 4. V celkovom autoparku sa však nachádzajú len dve vozidlá s normou EURO 4, väčšina vozdiel totiž spĺňa EURO 5 a najnovšie prírastky aj normu EURO 6. Okrem toho sa nám podarilo ušetriť 7 % papiera voči predchádzajúcemu obdobiu. Aktívnym odpadovým hospodárstvom znižujeme dopady na životné prostredie.

Naši aktívni obchodní partneri nás poznajú veľmi dobre a vedia, že sme na mobilných telefónoch neustále k dispozícií. Po dlhoročných spoluprácach sa na nás nepozerajú ako na podnik, ale ako na partnerov. Preto chceme povzbudiť všetkých, ktorý vedia, ako sa môžeme zlepšiť v ľubovolnej oblasti podnikateľskej činnosti, aby nás kontaktovali. Budeme veľmi radi, ak sa nám podarí spoločne vybudovať ešte lepšiu spoločnosť.

Na záver by sme Vám radi ukázali náš nový flotilový 10 paletový prírastok a hlavne popriali najlepšie prežitie Vianočných sviatkov.