Sledovanie vozidiel

Prístup do monitorovacieho systému je striktne obmedzený! V našej spoločnosti k nemu majú prístup iba dispečeri. Preto Vás žiadame, aby ste neumožnili prístup, ani nahliadnutie iným osobám, ako je určené. O prístup do systému musíte požiadať. Ak sa čudujete prečo, hlavným dôvodom je bezpečnosť. Musíme zabezpečiť, aby vozidlo nemohla monitorovať cudzia osoba, jedná sa tu o bezpečnosť vodiča, vozidla a Vášho tovaru!

Postup:

 1. Vyžiadajte si od dispečera prístup
 2. Dispečer Vám vytvorí konto, toto konto bude aktívne do vyloženia tovaru
 3. Dispečer Vám zašle prihlasovacie údaje
 4. Prihlasovacie údaje zadáte cez internetovú stránku www.adek.sk, do miest na to určených v následnej forme:

  prijate_meno/cepcek
  prijate_heslo

  Pohyblivý banner

  Statický banner

 5. Zvoľte "Prihlásiť sa"
 6. Systém otvorí novú kartu prehliadača, všetky spojenia sú zabezpečené