Ocenenie od medzinárodnej únie cestných dopracov

Za dobrú spoluprácu, jazdy bez nehody, za milióny kilometrov najazdených v našej firme a za 27 odrobených rokov, bol náš šofér a kolega nominovaný na oceneniu od medzinárodnej únie cestných dopracovc IRU a dostal čestný diplom a plaketu. Je to uznanie rokov bezpečnej jazdy a oceňujú sa ním dlhoročný profesionáni vodiči. Sme radi, že aj náš Miro patrí medzi tú špičku profiesionálnych vodičov.