Schválenie žiadosti o vstup do Združenia ČESMAD

Spoločnosť AdEK SK podala žiadosť o priradenie k združeniu dopravcov ČESMAD. Od dňa 26.3.2015 je AdEK SK členom rodiny dopravcov.

Židosťi bolo vyhovené v plnom rozsahu, tešíme sa preto na nové skúsenosti.