Aktualizácií informácií o spoločnosti

Na webovej stránke pribudla nová tabuľka v sekcii AUTOPARK. Taktiež v tejto tabuľke sa nachádza aj prepojenie s galériami vozidiel. Po kliknutí na typ vozidla sa zobrazí jeho kompletná fotogaléria. Po kliknutí na ktorýkoľvek rozmer nakladacej plochy sa zobrazí nákladná plocha s rozmermi.

Taktiež sme doplnili informácie k ponúkaným službám spoločnosti, doplnili CMR poistný certifikát a EU licenciu.

Veríme, že Vám táto aktualizácia web stránky pomôže sa lepšie orientovať a informovať Vás o aktuálnych ponúkaných službách.