Prevádzka a podpora

Najväčšou zložkou spoločnosti sú jej prevádzkový zamestnanci. Vodiči a disponenti úzko prepojení s požiadavkami našich zákazníkov. Pri neustále sa zvyšujúcich nárokoch na dopravu, služby s ňou súvisiace, potrebujeme rozširovať náš tím.

Ponúkame možnosť každému, kto sa chce aktívne zapájať a v našom tíme poskytovať služby zákazníkom. Našou snahou je pomáhať zamestnancom aj osobne a zlepšovať ich osobný život. Snažíme sa ponúkať vzdelávanie, školenia a odborné rady získané viac ako 26 ročným pôsobením na trhu.

Náš kolektív má nulovú toleranciu k alkoholu a drogám. Vyžadujeme otvorenosť komunikácie, dôvernosť a lojálnosť. Riadime sa pravidlami etiky a všeobecných zásad spoločenského správania. Načúvame názorom zamestnancov a snažíme sa k nim zaujať objektívny postoj, venovať sa každej pripomienke a zlepšiť podmienky pre všetky zúčastnené strany.

Napredujte spolu s nami, ponúkame rôzne pracovné príležitosti. Neváhajte nás kontaktovať pri Vašich otázkach.

Vodič - dodávka do 3,5 t.

Vodič - dodávka do 3,5 t.

Pridané 30.04.2019
Hľadáme vodiča medzinárodnej nákladnej dopravy na plachotvú dodávku.
Zobraziť viac
Vodič - sólo

Vodič - sólo

Pridané 30.04.2019
Hľadáme vodiča medzinárodnej nákladnej dopravy na plachtové vozidlo sólo do 12t.
Zobraziť viac